Skontaktuj
się z nami

Dane adresowe:

PZU Futbol Plus
ul. Łazienkowska
14 00-449 Warszawa

Koordynator projektu PZU Futbol Plus

Michał Zieliński
Adres e-mail: michal.zielinski@futbolplus.org
Telefon: 669 982 629

Scroll to Top