Zgłoś swoją drużynę do PZU Futbol Plus – otwieramy rekrutację akademii na rok 2023.

Rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji drużyn piłkarskich do PZU Futbol Plus na rok 2023. Chęć udział w projekcie mogą zgłaszać akademie działające na terenie całej Polski, które organizują treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.

PZU Futbol Plus kolejny rok rozwija piłkę nożną dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnoprawnościami. Akademie, które realizują założenia projektu otrzymują realne wsparcie na swoją działalność. Oprócz dofinasowania i przelewu środków na konto, członkowie sztabów i osoby organizujące prace Akademie mogą uczestniczyć w szkoleniach, a dzieci w turniejach piekarskich organizowanych przez PZU Futbol Plus na terenie całej Polski.

Każda drużyna, która zakwalifikuje się do PZU Futbol Plus staje się automatycznie częścią większej sportowej rodziny, jaką jest Dobra Drużyna PZU, w ramach której dzieci i młodzież z całej Polski mogą rozwijać swoje sportowe pasje trenując różne dyscypliny.

Akademie, które zostaną dołączone do PZU Futbol Plus, mogą w otrzymać dofinasowanie działalności do kwoty 12000 zł.

Aby zgłosić drużynę należy wypełnić ankietę rekrutacyjną on-line ANKIETA REKRUTACYJNA. Pierwszy etap zgłaszania drużyn trwa do 26.03.2023.

Sponsorem tytularnym projektu jest firma PZU.

logo pzu i dobra drużyna pzu
Scroll to Top